Vele jaren hebben we de gelegenheid geboden schaatslessen te volgen. Door het gebrek aan vrijwilligers voor de begeleiding van de jeugdgroepen hebben we helaas moeten besluiten hiermee te stoppen. We verwijzen iedereen graag door naar de Delftse KunstIJsbaan Vereniging (DKYV) waar wij al langer mee samenwerkten. Alle informatie is te vinden op hun website: https://www.dkijv.nl/