Op deze pagina houdt onze ijsmeester u op de hoogte van de "ijs"stand van zaken. Algemene informatie over de ijsbaan is te vinden  op deze pagina