JAARVERSLAG VOORZITTER 2016/2017

In dit beknopte verslag wil ik proberen om het wel en wee van onze vereniging van afgelopen jaar toe te lichten. Het begon allemaal voortvarend met half januari de mogelijkheid, hetzij beperkt, om half januari de schaatsen aan te trekken. Mocht de beloning van al de voorbereidingen niet groot zijn, het is toch maar gelukt om de belangrijkste activiteit van de club te beoefenen.
Aan de ene kant was het jammer dat dit niet in het weekend was, aan de andere kant weer gelukkig want de kwetsbare ijsvloer had die drukte nooit kunnen verwerken.

Natuurlijk werd er nog wel volop geoefend door de jeugd op de schaatsbaan het Silverdome in Zoetermeer.
Met volbezette trainingsuren werd de techniek zodanig bijgespijkerd dat alle kinderen in de laatste trainingsuren met vlag en wimpel slaagden voor hun schaatsdiploma.
Na een gezellige pannenkoekenlunch werden niet alleen de kinderen maar ook zeker de trainers nog even in het zonnetje gezet, wat een waardige afsluiting was van het winterseizoen.

Om de helpende hand naar de door brand getroffen v.v. R.K.D.E.O. uit te steken na de brand tijdens oud en nieuw werd de biljartafdeling speelruimte aangeboden door het bestuur.
Gretig werd er tot eind juni gebruikt gemaakt van dit aanbod en inmiddels is de herstelde kantine weer in gebruik.

Na de korte ijspret dan maar snel het voorjaar in om de alternatieve schaatssport, het skeeleren op te pakken.
Ook deze sport heeft niet over belangstelling niet te klagen aangezien de skeelerlessen zoals altijd in korte tijd weer waren uitverkocht.
Een blik op een baan vol kinderen doet beseffen dat wij onze skeelerbaan moeten koesteren en dat de vereniging in mijn optiek er alles aan moet doen om deze activiteiten, wanneer het enigszins mogelijk, uit te breiden.

De loopafdeling draaide ook dit jaar de nodige uren, was het niet met de vertrouwde Dobbeloop dan wel met de looptraining op de donderdagavond.
De belangstelling voor de trimloop is vrij stabiel, alleen zijn de kinderlopen met de deelnemertjes wel behoorlijk in de lift wat een goed vooruitzicht is voor de toekomst.
De organisatie van de Halve Marathon van Nootdorp, die ook dit jaar weer zonder problemen verliep, liet weer eens het belang van goede vrijwilligers zien en dat zonder deze mensen de vereniging vleugellam is en gewoon geen bestaansrecht zou hebben.
Traditioneel werd ook in dit jaar weer een Dobbeloop voor het goede doel gehouden en wel voor de fietsactie “Naar Estland voor Gambia” ten behoeve van een scholenproject in Gambia. Dit was niet het enige doel wat werd gediend dit seizoen.
Om de v.v. R.K.D.E.O. te ondersteunen werd in augustus, speciaal verzoek van betreffende vereniging, een extra Dobbeloop georganiseerd voor het herstel na de kantinebrand.

Met ruim 200 leden is de loopgroep “de Dobbelopers” ook goed in de belangstelling maar de opkomst tijdens de trainingsuren laat wel eens te wensen over.
Een aanwijsbare reden is hier niet zo maar voor te geven, een feit is wel dat ook andere verenigingen hier ook mee te kampen hebben.

Als blijk van waardering heeft het bestuur eind juni voor alle trainers, die voor de vereniging van onschatbare waarde zijn, een gezellige avond georganiseerd .
De opzet, een pubkwis, viel gelukkig bij iedereen in goede aarde en was een groot succes en nog wel een keer voor herhaling vatbaar.

Voorzichtig gezegd verliep niet alles zonder problemen, eigenlijk was het half juni groot alarm na de mededeling dat het Silverdome de komende winter voorlopig niet meer in gebruik zou kunnen worden genomen als gevolg onderhoudsachterstand.
Inmiddels zijn we gelukkig weer, dankzij andere medewerking van andere verenigingen, lessen aan het geven op de schaatsbaan “ de Uithof”.
Dit punt zal in de vergadering door onze schaatsbegeleidster Brigitte zeker nog verder uit de doeken worden gedaan.

Inmiddels gaan we weer richting winter en in de komende weken zullen de lidmaatschapkaarten weer in de bus vallen.
Vol goede moed gaan de voorbereidingen weer aanvangen om de komende winter goed gesteld te staan bij vorst.
Met het 125 jarig bestaan over 3 jaar in het vooruitzicht hoop ik op een opbouwende vergadering zodat deze bijzondere vereniging nog een goede verdere toekomst tegemoet gaat.
Voor nu wil ik iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet heel hartelijk danken voor zijn of haar inzet en hoop dat wij dit gezamenlijk in stand kunnen houden.
De Nootdorpse IJsclub, “oud van buiten maar jong van binnen”.

DE VOORZITTER